หน้าแรกหน้าที่แล้ว1234567  

ฝึกภาษาอังกฤษกับ rong-chang.com (จากนิทานสำหรับเด็ก)
รายละเอียด : ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษจากนิทานและเรื่องเล่าสำหรับเด็กต่างๆ...
http://www.rong-chang.com/children/index.htm
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  listening     
บอกเพื่อน
ฝึกภาษาอังกฤษกับ rong-chang.com (เรื่องสั้นกว่า 105 เรื่อง)
รายละเอียด : ฝึกทักษะการฟังผ่านเรื่องสั้นภาษาอังกฤษกว่า 105 เรื่อง...
http://www.rong-chang.com/qa2/index.html
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  listening     
บอกเพื่อน
ฝึกภาษาอังกฤษกับ rong-chang.com (เรื่องสั้นกว่า 200 เรื่อง)
รายละเอียด : ฝึกทักษะการฟังผ่านเรื่องสั้นภาษาอังกฤษกว่า 200 เรื่อง...
http://www.rong-chang.com/ne/
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  listening     
บอกเพื่อน
ฝึกภาษาอังกฤษกับ rong-chang.com (เรื่องสั้นกว่า 200 เรื่อง (ต่อ))
รายละเอียด : ฝึกทักษะการฟังผ่านเรื่องสั้นภาษาอังกฤษกว่า 200 เรื่อง (ต่อ)...
http://www.rong-chang.com/nse/
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  listening     
บอกเพื่อน
Learnenglishfeelgood.com
รายละเอียด : ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษจากคลิปวิดิโอต่างๆ...
http://www.learnenglishfeelgood.com/eslvideo/index.html
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  listening     
บอกเพื่อน
Sounds of English
รายละเอียด : ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษจากคลิปเสียงและวิดิโอ...
http://www.soundsenglish.com/
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  listening     
บอกเพื่อน
Daily ESL
รายละเอียด : รวมเรื่องราวภาษาอังกฤษต่างๆพร้อมสคริปต์...
http://www.dailyesl.com/
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  listening     
บอกเพื่อน
1-language.com
รายละเอียด : ฝีกการฟังภาษาอังกฤษพร้อมแบบฝึกหัด (Real Player Required) ...
http://www.1-language.com/esllistening/index.htm
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  listening     
บอกเพื่อน