หน้าแรกหน้าที่แล้ว1234567หน้าต่อไป  

Listen a Minute
รายละเอียด : ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษผ่านบทความต่างๆพร้อมแบบฝึกหัด...
http://www.listenaminute.com/
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  listening     
บอกเพื่อน
ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนา
รายละเอียด : ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาต่างๆพร้อมแบบฝึกหัดมากมาย...
http://www.talkenglish.com/Listening/listen.aspx
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  listening     
บอกเพื่อน
ESL Listening Lab
รายละเอียด : ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษพร้อม Listening Quizzes ต่างๆมากมาย...
http://www.esl-lab.com/
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  listening     
บอกเพื่อน
ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ
รายละเอียด : ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษในระดับต่างๆพร้อมแบบฝึกหัด...
http://www.eslgold.com/listening.html
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  listening     
บอกเพื่อน
ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษพร้อมแบบทดสอบ
รายละเอียด : ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษพร้อมทดสอบเลือกคำศัพท์ต่างๆที่ได้ยินมาให้ครบ...
http://www.carolinebrownlisteninglessons.com/
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  listening     
บอกเพื่อน
ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษกับ Audioenglish.net
รายละเอียด : คลิปเสียงบทความและบทสนทนาต่างพร้อมสคริปต์...
http://www.audioenglish.net/
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  listening     
บอกเพื่อน
ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษกับ About.com
รายละเอียด : ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษในระดับต่างๆพร้อมแบบฝึกหัด...
http://esl.about.com/od/englishlistening/English_Listening_Skills_and_Activities
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  listening     
บอกเพื่อน
ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษกับ เรื่องสั้นต่้างๆ
รายละเอียด : ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษกับ เรื่องสั้น 365 เรื่อง...
http://www.eslfast.com/
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  listening     
บอกเพื่อน
ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษกับบทสนทนามากมาย
รายละเอียด : ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษกับบทสนทนากว่า 2,000 เรื่อง...
http://www.eslfast.com/robot/
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  listening     
บอกเพื่อน
ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษผ่านบทความต่างๆ
รายละเอียด : บทความพร้อมแบบฝึกหัด เพื่อฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ...
http://www.eviews.net/english-lessons/
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  listening     
บอกเพื่อน
5-minute English
รายละเอียด : ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษพร้อมแบบทดสอบ...
http://www.5minuteenglish.com/listening.htm
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  listening     
บอกเพื่อน