หมวดหมู่ : รวมหมวดหมู่


หน้าแรก123หน้าต่อไป  

Synonym Dictionary
รายละเอียด : เว็บ Thesaurus Dictionary สำหรับค้นหา คำคล้ายกัน และ คำตรงข้าม (Synonyms and Ant...
http://www.synonym.com/
คำค้นหา : dictionary thesaurus dictionary      
บอกเพื่อน
Memidex Thesaurus Dictionary
รายละเอียด : เว็บ Thesaurus Dictionary สำหรับค้นหาคำศัพท์ในหมวดเดียวกันหรือใกล้เคียง ...
http://www.memidex.com/
คำค้นหา : dictionary thesaurus dictionary      
บอกเพื่อน
Wordsmyth Thesaurus Dictionary
รายละเอียด : เว็บ Thesaurus Dictionary สำหรับค้นหาคำศัพท์ในหมวดเดียวกันหรือใกล้เคียง ...
http://www.wordsmyth.net/
คำค้นหา : dictionary thesaurus dictionary      
บอกเพื่อน
British Slang Dictionary
รายละเอียด : Dictionary อังกฤษ-อังกฤษ สำหรับแปลคำศัพท์สแลงของชาวอังกฤษ ...
http://www.peevish.co.uk/slang/index.htm
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์สแลง      
บอกเพื่อน
Aussie Slang Dictionary
รายละเอียด : Dictionary อังกฤษ-อังกฤษ สำหรับแปลคำศัพท์สแลงของชาวออสซี่ (ออสเตรเลีย) ...
http://www.aussieslangs.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์สแลง      
บอกเพื่อน
Oxford Dictionaries
รายละเอียด : ค้นหาศัพท์ อังกฤษ-อังกฤษ จาก Oxford Dictionaries ...
http://oxforddictionaries.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ      
บอกเพื่อน
Urban Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารีศัพท์สแลง อังกฤษ-อังกฤษ ที่รวมศัพท์ไว้มากมายด้วยกัน ...
http://www.urbandictionary.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์สแลง      
บอกเพื่อน
Slangsite Dictionary
รายละเอียด : เว็บรวมศัพท์สแลง อังกฤษ-อังกฤษ ...
http://www.slangsite.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์สแลง      
บอกเพื่อน
Online Slang Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารีศัพท์สแลง อังกฤษ-อังกฤษ ...
http://onlineslangdictionary.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์สแลง      
บอกเพื่อน
Law Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ที่รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการกฎหมายไว้มากมาย ...
http://www.lawyerintl.com/law-dictionary
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์เฉพาะทาง      
บอกเพื่อน
Law Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ที่รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการกฎหมายไว้มากมาย ...
http://www.duhaime.org/LegalDictionary.aspx
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์เฉพาะทาง      
บอกเพื่อน
Law Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ที่รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการกฎหมายไว้มากมาย ...
http://dictionary.law.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์เฉพาะทาง      
บอกเพื่อน
Medical Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ที่รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแพทย์ไว้มากมาย ...
http://www.merriam-webster.com/medlineplus/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์เฉพาะทาง      
บอกเพื่อน
Medical Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ที่รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแพทย์ไว้มากมาย ...
http://www.medilexicon.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์เฉพาะทาง      
บอกเพื่อน
Medical Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ที่รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแพทย์ไว้มากมาย ...
http://www.medterms.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์เฉพาะทาง      
บอกเพื่อน


Copyright © 2009 Dek-Eng.com All rights reserved.