หมวดหมู่ : รวมหมวดหมู่


หน้าแรก12หน้าต่อไป  

ฝึกแยกเสียงภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน
รายละเอียด : แบบฝึกหัดฝึกการฟังเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกันต่างๆ...
http://www.learnenglishfeelgood.com/listening/index.html
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  listening     
บอกเพื่อน
Listen a Minute
รายละเอียด : ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษผ่านบทความต่างๆพร้อมแบบฝึกหัด...
http://www.listenaminute.com/
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  listening     
บอกเพื่อน
ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนา
รายละเอียด : ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษผ่านบทสนทนาต่างๆพร้อมแบบฝึกหัดมากมาย...
http://www.talkenglish.com/Listening/listen.aspx
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  listening     
บอกเพื่อน
ESL Listening Lab
รายละเอียด : ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษพร้อม Listening Quizzes ต่างๆมากมาย...
http://www.esl-lab.com/
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  listening     
บอกเพื่อน
ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ
รายละเอียด : ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษในระดับต่างๆพร้อมแบบฝึกหัด...
http://www.eslgold.com/listening.html
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  listening     
บอกเพื่อน
ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษพร้อมแบบทดสอบ
รายละเอียด : ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษพร้อมทดสอบเลือกคำศัพท์ต่างๆที่ได้ยินมาให้ครบ...
http://www.carolinebrownlisteninglessons.com/
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  listening     
บอกเพื่อน
ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษกับ Audioenglish.net
รายละเอียด : คลิปเสียงบทความและบทสนทนาต่างพร้อมสคริปต์...
http://www.audioenglish.net/
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  listening     
บอกเพื่อน
ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษกับ เรื่องสั้นต่้างๆ
รายละเอียด : ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษกับ เรื่องสั้น 365 เรื่อง...
http://www.eslfast.com/
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  listening     
บอกเพื่อน
ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษกับบทสนทนามากมาย
รายละเอียด : ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษกับบทสนทนากว่า 2,000 เรื่อง...
http://www.eslfast.com/robot/
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  listening     
บอกเพื่อน
ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษผ่านบทความต่างๆ
รายละเอียด : บทความพร้อมแบบฝึกหัด เพื่อฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ...
http://www.eviews.net/english-lessons/
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  listening     
บอกเพื่อน


Copyright © 2009 Dek-Eng.com All rights reserved.