หมวดหมู่ : รวมหมวดหมู่


หน้าแรก1หน้าต่อไป  

Synonym Dictionary
รายละเอียด : เว็บ Thesaurus Dictionary สำหรับค้นหา คำคล้ายกัน และ คำตรงข้าม (Synonyms and Ant...
http://www.synonym.com/
คำค้นหา : dictionary thesaurus dictionary      
บอกเพื่อน
Memidex Thesaurus Dictionary
รายละเอียด : เว็บ Thesaurus Dictionary สำหรับค้นหาคำศัพท์ในหมวดเดียวกันหรือใกล้เคียง ...
http://www.memidex.com/
คำค้นหา : dictionary thesaurus dictionary      
บอกเพื่อน
Wordsmyth Thesaurus Dictionary
รายละเอียด : เว็บ Thesaurus Dictionary สำหรับค้นหาคำศัพท์ในหมวดเดียวกันหรือใกล้เคียง ...
http://www.wordsmyth.net/
คำค้นหา : dictionary thesaurus dictionary      
บอกเพื่อน
Snappy Words Visual Thesaurus Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ออนไลน์ ที่ให้ความหมายศัพท์ที่ค้นหาและแนะนำคำศัพท์ในหมว...
http://www.snappywords.com/
คำค้นหา : dictionary thesaurus dictionary      
บอกเพื่อน
Lexipedia Visual Thesaurus Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี Visual Thesaurus อังกฤษ-อังกฤษ ที่ให้ความหมายศัพท์ที่ค้นหาและแนะนำคำศ...
http://www.lexipedia.com/
คำค้นหา : dictionary thesaurus dictionary      
บอกเพื่อน
Visual Thesaurus Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี Thesaurus ที่ช่วยให้เราค้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น ด้วยการเชื่อมต...
http://www.visualthesaurus.com/
คำค้นหา : dictionary thesaurus dictionary      
บอกเพื่อน
Merriam-Webster Visual Thesaurus Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Visual Thesaurus Dictionary) ที่นำรูปภาพของคำศัพท์ท...
http://visual.merriam-webster.com/
คำค้นหา : dictionary thesaurus dictionary      
บอกเพื่อน
Cambridge Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ออนไลน์ จากฐานข้อมูล Cambridge Advanced Learner’s ...
http://dictionary.cambridge.org/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ      
บอกเพื่อน
TheFreeDictionary.com
รายละเอียด : ดิกชันนารีสำหรับค้นหาคำศัพท์ทั่วไป และ คำศัพท์เฉพาะทาง เช่น Medical, Financial แ...
http://www.thefreedictionary.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ      
บอกเพื่อน


Copyright © 2009 Dek-Eng.com All rights reserved.