หมวดหมู่ : รวมหมวดหมู่


หน้าแรกหน้าที่แล้ว12345678910หน้าต่อไป  

Ego4U
รายละเอียด : เรียนภาษาอังกฤษหมวดต่างๆ...
http://www.ego4u.com/
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์      
บอกเพื่อน
English Online
รายละเอียด : เรียนภาษาอังกฤษ เล่นเกมส์ และทำแบบฝึกหัด ที่นี่...
http://www.english-online.org.uk/
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์      
บอกเพื่อน
English Media Lab
รายละเอียด : แบบทดสอบและเกมส์ภาษาอังกฤษมากมาย...
http://www.englishmedialab.com/
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์      
บอกเพื่อน
English Practice
รายละเอียด : รวมความรู้และแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษต่างๆ ...
http://www.englishpractice.com/
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์      
บอกเพื่อน
Grammar Monster
รายละเอียด : เรียน Grammar พร้อมทำแบบฝึกหัดในแต่ละเรื่อง...
http://www.grammar-monster.com/
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  grammar     
บอกเพื่อน
Grammar Quizzes
รายละเอียด : ฝึก Grammar ด้วยแบบฝึกหัดต่างๆ...
http://www.grammar-quizzes.com/
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  grammar     
บอกเพื่อน
English Grammar Secrets
รายละเอียด : สอนหลักการใช้Grammar พร้อมทำแบบฝึกหัดต่างๆ...
http://www.englishgrammarsecrets.com/
คำค้นหา : เรียนภาษาอังกฤษฟรี  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์  grammar     
บอกเพื่อน


Copyright © 2009 Dek-Eng.com All rights reserved.