หมวด : dictionary


หน้าแรกหน้าที่แล้ว123  

Sanook Dictionary
รายละเอียด : เธ”เธดเธเธŠเธฑเธ™เธ™เธฒเธฃเธตเธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ<>เน„เธ—เธข เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ เธˆเธฒเธเธเธฒเธ™เธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅเธ”เธดเธเธŠเธฑเธ™เธ™เธฒเธฃเธตเธ...
http://guru.sanook.com/dictionary/
คำค้นหา : dictionary เธ”เธดเธเธŠเธฑเธ™เธ™เธฒเธฃเธต เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ<>เน„เธ—เธข      
บอกเพื่อน
Lexitron Dictionary
รายละเอียด : เธ”เธดเธเธŠเธฑเธ™เธ™เธฒเธฃเธตเธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ<>เน„เธ—เธข เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ เธ—เธตเนˆเธกเธตเธเธฒเธ™เธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅเธ„เธณเธจเธฑเธžเธ—เนŒเธกเธ...
http://lexitron.nectec.or.th/
คำค้นหา : dictionary เธ”เธดเธเธŠเธฑเธ™เธ™เธฒเธฃเธต เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ<>เน„เธ—เธข      
บอกเพื่อน
Dek-Eng Dictionary
รายละเอียด : เธ”เธดเธเธŠเธฑเธ™เธ™เธฒเธฃเธต เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ<>เน„เธ—เธข เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ เธˆเธฒเธ เน€เธงเน‡เธšเน„เธ‹เธ•เนŒเน€เธ”เน‡เธเธญเธดเธ‡เธเนŒเธ”เธญ...
http://dictionary.dek-eng.com/
คำค้นหา : dictionary เธ”เธดเธเธŠเธฑเธ™เธ™เธฒเธฃเธต เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ<>เน„เธ—เธข      
บอกเพื่อน
Wikitionary
รายละเอียด : เธ”เธดเธเธŠเธฑเธ™เธ™เธฒเธฃเธต เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ-เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ เธˆเธฒเธเน€เธ„เธฃเธทเธญ WikiMedia ...
http://en.wiktionary.org/
คำค้นหา : dictionary เธ”เธดเธเธŠเธฑเธ™เธ™เธฒเธฃเธต เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ-เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ      
บอกเพื่อน
Merriam-Webster Dictionary
รายละเอียด : เธ”เธดเธเธŠเธฑเธ™เธ™เธฒเธฃเธต เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ-เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ ...
http://www.merriam-webster.com/
คำค้นหา : dictionary เธ”เธดเธเธŠเธฑเธ™เธ™เธฒเธฃเธต เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ-เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ      
บอกเพื่อน
Websterโ€™s Dictionary
รายละเอียด : เธ”เธดเธเธŠเธฑเธ™เธ™เธฒเธฃเธต เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ-เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ เธ—เธตเนˆเนเธชเธ”เธ‡เน€เธ™เธทเน‰เธญเธซเธฒเนƒเธเธฅเน‰เน€เธ...
http://www.websters-online-dictionary.org/
คำค้นหา : dictionary เธ”เธดเธเธŠเธฑเธ™เธ™เธฒเธฃเธต เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ-เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ      
บอกเพื่อน
Thesaurus Dictionary
รายละเอียด : เธ”เธดเธเธŠเธฑเธ™เธ™เธฒเธฃเธต เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ-เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ เธ—เธตเนˆเน€เธญเธฒเน„เธงเน‰เธชเธณเธซเธฃเธฑเธšเธซเธฒเธ„เธณเธ...
http://www.thesaurus.com/
คำค้นหา : dictionary เธ”เธดเธเธŠเธฑเธ™เธ™เธฒเธฃเธต เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ-เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ      
บอกเพื่อน
Longman Dictionary
รายละเอียด : เธ”เธดเธเธŠเธฑเธ™เธ™เธฒเธฃเธต เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ-เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ เธˆเธฒเธเธเธฒเธ™เธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅ Longman Dictionary of ...
http://www.ldoceonline.com/
คำค้นหา : dictionary เธ”เธดเธเธŠเธฑเธ™เธ™เธฒเธฃเธต เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ-เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ      
บอกเพื่อน
Cambridge Dictionary
รายละเอียด : เธ”เธดเธเธŠเธฑเธ™เธ™เธฒเธฃเธต เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ-เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ เธˆเธฒเธเธเธฒเธ™เธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅ Cambridge Advanced Lea...
http://dictionary.cambridge.org/
คำค้นหา : dictionary เธ”เธดเธเธŠเธฑเธ™เธ™เธฒเธฃเธต เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ-เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ      
บอกเพื่อน
Oxford Dictionary
รายละเอียด : เธ”เธดเธเธŠเธฑเธ™เธ™เธฒเธฃเธต เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ-เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ เธญเธญเธ™เน„เธฅเธ™เนŒ เธˆเธฒเธเธเธฒเธ™เธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅ Oxford Advanced Learne...
http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/
คำค้นหา : dictionary เธ”เธดเธเธŠเธฑเธ™เธ™เธฒเธฃเธต เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ-เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ      
บอกเพื่อน
TheFreeDictionary.com
รายละเอียด : เธ”เธดเธเธŠเธฑเธ™เธ™เธฒเธฃเธตเธชเธณเธซเธฃเธฑเธšเธ„เน‰เธ™เธซเธฒเธ„เธณเธจเธฑเธžเธ—เนŒเธ—เธฑเนˆเธงเน„เธ› เนเธฅเธฐ เธ„เธณเธจเธฑเธžเธ—เนŒเน€เธ‰เธžเธฒเธฐเ...
http://www.thefreedictionary.com/
คำค้นหา : dictionary เธ”เธดเธเธŠเธฑเธ™เธ™เธฒเธฃเธต เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ-เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ      
บอกเพื่อน
Dictionary.com
รายละเอียด : เธ”เธดเธเธŠเธฑเธ™เธ™เธฒเธฃเธตเธ—เธตเนˆเน€เธ•เน‡เธกเน„เธ›เธ”เน‰เธงเธขเธ„เธณเธจเธฑเธžเธ—เนŒเธกเธฒเธเธกเธฒเธข เธ—เธฑเน‰เธ‡เธ„เธณเธจเธฑเธžเธ—เนŒเธ—เธฑเน...
http://www.dictionary.com/
คำค้นหา : dictionary เธ”เธดเธเธŠเธฑเธ™เธ™เธฒเธฃเธต เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ-เธญเธฑเธ‡เธเธคเธฉ      
บอกเพื่อน