หมวด : Dictionary


หน้าแรกหน้าที่แล้ว123  

Sanook Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารีอังกฤษ<>ไทย ออนไลน์ จากฐานข้อมูลดิกชันนารีของ อ.สอ เสถบุตร ...
http://guru.sanook.com/dictionary/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี อังกฤษ<>ไทย      
บอกเพื่อน
Lexitron Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารีอังกฤษ<>ไทย ออนไลน์ ที่มีฐานข้อมูลคำศัพท์มากกว่า 100,000 คำ ...
http://lexitron.nectec.or.th/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี อังกฤษ<>ไทย      
บอกเพื่อน
Dek-Eng Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ<>ไทย ออนไลน์ จาก เว็บไซต์เด็กอิงก์ดอทคอม ...
http://dictionary.dek-eng.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี อังกฤษ<>ไทย      
บอกเพื่อน
Wikitionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ออนไลน์ จากเครือ WikiMedia ...
http://en.wiktionary.org/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ      
บอกเพื่อน
Merriam-Webster Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ออนไลน์ ...
http://www.merriam-webster.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ      
บอกเพื่อน
Webster’s Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ออนไลน์ ที่แสดงเนื้อหาใกล้เคียงกับคำศัพท์ที่ค้นหามากมาย ...
http://www.websters-online-dictionary.org/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ      
บอกเพื่อน
Thesaurus Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ออนไลน์ ที่เอาไว้สำหรับหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน และ ต่างกัน (Synonyms and Antonyms) และ คำศัพท์ในหมวดหมู่ใกล้เคียงกัน ...
http://www.thesaurus.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ      
บอกเพื่อน
Longman Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ออนไลน์ จากฐานข้อมูล Longman Dictionary of Contemporary English ...
http://www.ldoceonline.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ      
บอกเพื่อน
Cambridge Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ออนไลน์ จากฐานข้อมูล Cambridge Advanced Learner’s ...
http://dictionary.cambridge.org/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ      
บอกเพื่อน
Oxford Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ออนไลน์ จากฐานข้อมูล Oxford Advanced Learner’s Dictionary ...
http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ      
บอกเพื่อน
TheFreeDictionary.com
รายละเอียด : ดิกชันนารีสำหรับค้นหาคำศัพท์ทั่วไป และ คำศัพท์เฉพาะทาง เช่น Medical, Financial และ Law Terms ...
http://www.thefreedictionary.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ      
บอกเพื่อน
Dictionary.com
รายละเอียด : ดิกชันนารีที่เต็มไปด้วยคำศัพท์มากมาย ทั้งคำศัพท์ทั่วไป และ คำศัพท์สแลง ...
http://www.dictionary.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ      
บอกเพื่อน