หมวด : Dictionary


หน้าแรกหน้าที่แล้ว123หน้าต่อไป  

Material Engineering Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ที่รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิศวกรรมวัสดุ ...
http://www.materialpedia.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์เฉพาะทาง      
บอกเพื่อน
Engineering Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ<>ไทย และ อังกฤษ-อังกฤษ อันประกอบด้วยศัพท์เกี่ยวกับวิศวกรรมกว่า 70,000 คำ ...
http://www.tumcivil.com/dic
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์เฉพาะทาง      
บอกเพื่อน
Engineering Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ศัพท์เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ ...
http://www.engnetglobal.com/tips/glossary.aspx
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์เฉพาะทาง      
บอกเพื่อน
Engineering Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ศัพท์เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ ...
http://www.engineering-dictionary.org/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์เฉพาะทาง      
บอกเพื่อน
Computer Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ที่รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไว้มากมาย ...
http://www.smartcomputing.com/editorial/dictionary/index.asp?page=dictionary
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์เฉพาะทาง      
บอกเพื่อน
Computer Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ที่รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไว้มากมาย ...
http://www.techterms.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์เฉพาะทาง      
บอกเพื่อน
Computer Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ที่รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไว้มากมาย ...
http://www.webopedia.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์เฉพาะทาง      
บอกเพื่อน
Biographical Dictionary
รายละเอียด : อักขรานุกรมชีวประวัติบุคคลสำคัญทั่วโลก ...
http://www.s9.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์เฉพาะทาง      
บอกเพื่อน
Rhyming Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารีออนไลน์ค้นหาเสียงคล้องจองของคำศัพท์ต่างๆ (Rhymes) ...
http://www.rhymer.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์เฉพาะทาง      
บอกเพื่อน
Snappy Words Visual Thesaurus Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ออนไลน์ ที่ให้ความหมายศัพท์ที่ค้นหาและแนะนำคำศัพท์ในหมวดใกล้เคียงกันในรูปแบบของใยแมงมุม ...
http://www.snappywords.com/
คำค้นหา : dictionary thesaurus dictionary      
บอกเพื่อน
Lexipedia Visual Thesaurus Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี Visual Thesaurus อังกฤษ-อังกฤษ ที่ให้ความหมายศัพท์ที่ค้นหาและแนะนำคำศัพท์ในหมวดใกล้เคียงกันในรูปแบบของใยแมงมุม ...
http://www.lexipedia.com/
คำค้นหา : dictionary thesaurus dictionary      
บอกเพื่อน
Visual Thesaurus Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี Thesaurus ที่ช่วยให้เราค้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น ด้วยการเชื่อมต่อคำที่เราค้นหาไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ...
http://www.visualthesaurus.com/
คำค้นหา : dictionary thesaurus dictionary      
บอกเพื่อน
Merriam-Webster Visual Thesaurus Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Visual Thesaurus Dictionary) ที่นำรูปภาพของคำศัพท์ที่เราค้นหานั้นมาอธิบายอย่างละเอียด ...
http://visual.merriam-webster.com/
คำค้นหา : dictionary thesaurus dictionary      
บอกเพื่อน
Longdo Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ<>ไทย ชื่อดังที่รวบรมคำศัพท์มาจากหลายๆฐานข้อมูลด้วยกัน และนอกจากนั้นยังมีการแปลภาษาอื่นๆอีกด้วย ได้แก่ จีน, ญี่ปุ่น, เยอรมัน และ ฝรั่...
http://dict.longdo.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี อังกฤษ<>ไทย      
บอกเพื่อน
Thai-Language Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารีไทย<>อังกฤษ ออนไลน์ สามารถแปลได้ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ โดยนับเป็นเว็บไซต์หนึ่งที่ให้บริการค้นหาคำแปล จาก ภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ ได้อย่า...
http://www.thai-language.com/dict/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี อังกฤษ<>ไทย      
บอกเพื่อน