หมวด : Dictionary


หน้าแรก1หน้าต่อไป  

Oxford Dictionaries
รายละเอียด : ค้นหาศัพท์ อังกฤษ-อังกฤษ จาก Oxford Dictionaries ...
http://oxforddictionaries.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ      
บอกเพื่อน
Wikitionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ออนไลน์ จากเครือ WikiMedia ...
http://en.wiktionary.org/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ      
บอกเพื่อน
Merriam-Webster Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ออนไลน์ ...
http://www.merriam-webster.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ      
บอกเพื่อน
Webster’s Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ออนไลน์ ที่แสดงเนื้อหาใกล้เคียงกับคำศัพท์ที่ค้นหามากมาย ...
http://www.websters-online-dictionary.org/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ      
บอกเพื่อน
Longman Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ออนไลน์ จากฐานข้อมูล Longman Dictionary of Contemporary English ...
http://www.ldoceonline.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ      
บอกเพื่อน
Cambridge Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ออนไลน์ จากฐานข้อมูล Cambridge Advanced Learner’s ...
http://dictionary.cambridge.org/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ      
บอกเพื่อน
Oxford Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ออนไลน์ จากฐานข้อมูล Oxford Advanced Learner’s Dictionary ...
http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ      
บอกเพื่อน
TheFreeDictionary.com
รายละเอียด : ดิกชันนารีสำหรับค้นหาคำศัพท์ทั่วไป และ คำศัพท์เฉพาะทาง เช่น Medical, Financial และ Law Terms ...
http://www.thefreedictionary.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ      
บอกเพื่อน
Dictionary.com
รายละเอียด : ดิกชันนารีที่เต็มไปด้วยคำศัพท์มากมาย ทั้งคำศัพท์ทั่วไป และ คำศัพท์สแลง ...
http://www.dictionary.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ      
บอกเพื่อน