หมวด : Dictionary


หน้าแรก1หน้าต่อไป  

Longdo Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ<>ไทย ชื่อดังที่รวบรมคำศัพท์มาจากหลายๆฐานข้อมูลด้วยกัน และนอกจากนั้นยังมีการแปลภาษาอื่นๆอีกด้วย ได้แก่ จีน, ญี่ปุ่น, เยอรมัน และ ฝรั่...
http://dict.longdo.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี อังกฤษ<>ไทย      
บอกเพื่อน
Thai-Language Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารีไทย<>อังกฤษ ออนไลน์ สามารถแปลได้ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ โดยนับเป็นเว็บไซต์หนึ่งที่ให้บริการค้นหาคำแปล จาก ภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ ได้อย่า...
http://www.thai-language.com/dict/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี อังกฤษ<>ไทย      
บอกเพื่อน
Sanook Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารีอังกฤษ<>ไทย ออนไลน์ จากฐานข้อมูลดิกชันนารีของ อ.สอ เสถบุตร ...
http://guru.sanook.com/dictionary/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี อังกฤษ<>ไทย      
บอกเพื่อน
Lexitron Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารีอังกฤษ<>ไทย ออนไลน์ ที่มีฐานข้อมูลคำศัพท์มากกว่า 100,000 คำ ...
http://lexitron.nectec.or.th/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี อังกฤษ<>ไทย      
บอกเพื่อน
Dek-Eng Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ<>ไทย ออนไลน์ จาก เว็บไซต์เด็กอิงก์ดอทคอม ...
http://dictionary.dek-eng.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี อังกฤษ<>ไทย      
บอกเพื่อน