หมวด : Dictionary


หน้าแรก1หน้าต่อไป  

Law Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ที่รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการกฎหมายไว้มากมาย ...
http://www.lawyerintl.com/law-dictionary
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์เฉพาะทาง      
บอกเพื่อน
Law Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ที่รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการกฎหมายไว้มากมาย ...
http://www.duhaime.org/LegalDictionary.aspx
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์เฉพาะทาง      
บอกเพื่อน
Law Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ที่รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการกฎหมายไว้มากมาย ...
http://dictionary.law.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์เฉพาะทาง      
บอกเพื่อน
Medical Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ที่รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแพทย์ไว้มากมาย ...
http://www.merriam-webster.com/medlineplus/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์เฉพาะทาง      
บอกเพื่อน
Medical Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ที่รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแพทย์ไว้มากมาย ...
http://www.medilexicon.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์เฉพาะทาง      
บอกเพื่อน
Medical Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ที่รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแพทย์ไว้มากมาย ...
http://www.medterms.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์เฉพาะทาง      
บอกเพื่อน
Material Engineering Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ที่รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิศวกรรมวัสดุ ...
http://www.materialpedia.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์เฉพาะทาง      
บอกเพื่อน
Engineering Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ<>ไทย และ อังกฤษ-อังกฤษ อันประกอบด้วยศัพท์เกี่ยวกับวิศวกรรมกว่า 70,000 คำ ...
http://www.tumcivil.com/dic
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์เฉพาะทาง      
บอกเพื่อน
Engineering Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ศัพท์เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ ...
http://www.engnetglobal.com/tips/glossary.aspx
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์เฉพาะทาง      
บอกเพื่อน
Engineering Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ศัพท์เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ ...
http://www.engineering-dictionary.org/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์เฉพาะทาง      
บอกเพื่อน
Computer Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ที่รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไว้มากมาย ...
http://www.smartcomputing.com/editorial/dictionary/index.asp?page=dictionary
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์เฉพาะทาง      
บอกเพื่อน
Computer Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ที่รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไว้มากมาย ...
http://www.techterms.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์เฉพาะทาง      
บอกเพื่อน
Computer Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารี อังกฤษ-อังกฤษ ที่รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไว้มากมาย ...
http://www.webopedia.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์เฉพาะทาง      
บอกเพื่อน
Biographical Dictionary
รายละเอียด : อักขรานุกรมชีวประวัติบุคคลสำคัญทั่วโลก ...
http://www.s9.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์เฉพาะทาง      
บอกเพื่อน
Rhyming Dictionary
รายละเอียด : ดิกชันนารีออนไลน์ค้นหาเสียงคล้องจองของคำศัพท์ต่างๆ (Rhymes) ...
http://www.rhymer.com/
คำค้นหา : dictionary ดิกชันนารี ศัพท์เฉพาะทาง      
บอกเพื่อน